DRENAŻ BUDYNKÓW I DZIAŁEK W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Zajmujemy się także odwadnianiem i drenażem budynków oraz działek. W razie większych opadów lub zalania terenu wskutek jakiejkolwiek awarii warto zareagować szybko, by nie doszło do zawilgocenia poszczególnych elementów posesji. W każdej takiej sytuacji spieszymy z pomocą.

Drenaż budynku jest konieczny przede wszystkim w miejscach, gdzie grunt jest nieprzepuszczalny lub woda gruntowa znajduje się dość płytko pod powierzchnią ziemi. Warto przed budową wykonać odpowiednie badania geotechniczne. Wodę można skutecznie odprowadzić dzięki odpowiednio dobranym, zastosowanym i rozmieszczonym elementom. Należą do nich:

  • rury drenażowe,
  • studzienki kontrolne,
  • studnia chłonna,
  • system przeznaczony do gromadzenia i rozsączania wody,
  • wpusty deszczowe.

Wodę opadową można skierować do wpustu deszczowego lub rynnowego. Stąd trafia do kanalizacji, studni lub jest odpowiednio rozprowadzana po działce.

Drenaż

ODWODNIENIA LINIOWE NAWIERZCHNI – SANOK

Swoim klientom oferujemy także odwodnienia liniowe nawierzchni. Rozwiązania, które proponujemy mają szerokie zastosowanie. Wykonujemy odwodnienia liniowe nawierzchni dla:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków użyteczności publicznej i komercyjnych,
  • przestrzeni publicznej,
  • magazynów,
  • infrastruktury drogowej.

Produkty do odprowadzania wody, które stosujemy spełniają wszelkie normy jakościowe. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do współpracy.