Drenaż budynków w Sanoku

Drenaż budynku to niezbędny element zapewniający ochronę przed wilgocią, a także przed szkodliwym wpływem wody na konstrukcję budynku. Wykonanie drenażu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik, które pozwolą na efektywne odprowadzenie wody z terenu przyległego do budynku.

Drenaż

Kiedy konieczny jest drenaż budynku?

Drenaż budynku staje się konieczny w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko gromadzenia się wody wokół fundamentów lub pod posadzką. Najczęściej dotyczy to budynków usytuowanych na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, na gruncie o niskiej przepuszczalności (np. gliny), czy też w miejscach szczególnie narażonych na intensywne opady atmosferyczne. Wykonanie drenażu może być również wymagane przez przepisy prawa budowlanego lub warunki techniczne obowiązujące na danym terenie.

Przed przystąpieniem do budowy warto wykonać badania geotechniczne, które pozwolą ocenić rodzaj gruntu, jego przepuszczalność oraz poziom wód gruntowych. Badania te obejmują m.in. próby polowe (np. sondowania mechaniczne, odbiorniki dynamiczne) oraz analizy laboratoryjne próbek gruntu. Na podstawie uzyskanych wyników można określić, czy istnieje konieczność wykonania drenażu oraz jaki system będzie najbardziej odpowiedni dla danego budynku. Prawidłowo zaprojektowany system drenażowy powinien uwzględniać specyfikę terenu, rodzaj gruntu oraz potrzeby użytkowników budynku. Istnieje kilka rodzajów drenażu, które można zastosować w zależności od warunków lokalnych, takich jak drenaż opaskowy (wokół fundamentów), drenaż pionowy (w formie studni drenarskich), czy też drenaż poziomy (rozłożony na większym obszarze).